Aktuality

Tiskové zprávy Metrostavu
Metrostav vyplatí dividendu 21,50 Kč na akcii

datum vydání: 12. 5. 2017

Valná hromada společnosti Metrostav a.s., která se konala 12. května 2017, schválila účetní závěrku společnosti za rok 2016. Hodnota celkové bilanční sumy Metrostavu představuje částku 17 723 mil. Kč, oproti minulému období se jedná téměř o srovnatelnou hodnotu, obdobná je i struktura aktiv. V pasivech došlo k posílení vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů.

Metrostav dosáhl v roce 2016 při výkonech 18 049 mil. Kč čistého hospodářského výsledku 495,6 mil. Kč a již posedmé obhájil pozici jedničky na českém stavebním trhu. Řádná valná hromada schválila vyplacení podílu na zisku akcionářům téměř 170 milionů Kč. Stejně jako v loňském roce připadne tedy na akcii 21,50 Kč. Zbylých 325,6 milionů Kč převede společnost na účet nerozděleného zisku. Téměř třetinu obratu vytvořil Metrostav na zahraničních projektech.

Akcionáři dále zvolili do funkce člena představenstva na další čtyřleté období Ing. Zdeňka Šinovského a rozhodli o změnách stanov, a to zejména v reakci na zákon č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). U akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru musí být nově počet členů dozorčí rady dělitelný třemi a současně zaměstnanci takové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady. Metrostav tedy dostál povinnosti přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Dalším důvodem změny stanov pak byla aktualizace předmětu podnikání společnosti tak, aby odpovídal skutečnému stavu.

Další informace poskytne:
Ing. Vojtěch Kostiha, MBA
tiskový mluvčí Metrostav a.s.
Telefon: 266 019 715
E-mail: vojtech.kostiha@metrostav.cz

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav | Mobilní verze | Najdete nás:    Metrostav na Linkedin Metrostav na YouTube Metrostav na Facebooku